Na co si dát pozor než si pronajmete byt?

Pronajímatel s nájemcem musí uzavřít nájemní smlouvu v písemné formě. Smlouva musí obsahovat popis bytu včetně výše nájemného a doby nájmu. Pokud si do bytu vezmete další osobu, musíte to majiteli oznámit do 15 dnů. Jinak riskujete výpověď.


Dalšího nájemníka nebo nájemníky si můžete do bytu nastěhovat, ale zvýší se vám zálohy na energie a musíte to majiteli písemně oznámit do 15 dnů. Majiteli bytu sdělíte jména osob, jejich datum narození a státní příslušnost. Na základě počtu lidí, kteří s vámi budou v bytě dále bydlet, majitel zaúčtuje zvýšené náklady za energie a služby. Pokud vlastníkovi bytu další osoby neoznámíte, může vám majitel dát výpověď i bez povolení soudu.


Drobné opravy majitel bytu neřeší. Nájemce si například sám vymění žárovku nebo spraví kapající kohoutek. Pronajímatel také neodpovídá za škody, které v bytě způsobí sám nájemce.


Pokud chcete byt přestavět podle vlastních představ, potřebujete k tomu souhlas majitele, někdy i stavebního úřadu. Především pokud půjde o vybourání zdiva nebo rozdělení pokojů zdí. Když souhlas nezískáte, nesmíte úpravy provést, jinak riskujete výpověď bez povolení soudu.


Při uzavírání nájemní smlouvy někdy majitel požaduje složení kauce. Částka na kauci nesmí být vyšší než součet nájmů a služeb za tři měsíce. Vlastníkovi bytu slouží kauce jako finanční jistota, pokud byste nezaplatili nájem. Použije-li majitel bytu kauci na splacení nájmu za vás, musíte ji nejpozději do jednoho měsíce doplnit do původní výše. Po skončení nájemní smlouvy je majitel povinen vám kauci vrátit.


Výpovědní doba z nájmu je stanovena na tři měsíce. Výpověď má být vždy písemná a musí obsahovat důvod výpovědi, poučení o možnosti podání žaloby na neplatnost a závazek vlastníka bytu o poskytnutí bytové náhrady.


Vlastník bytu nemá právo vás bez udání pádných důvodů a bez soudu vyhodit z nájmu. Pronajímatel ani nesmí vyměnit zámky u bytu, který je předmětem nájmu. Nájemní smlouva musí obsahovat: prohlášení, že pronajímatel je majitelem bytu a přenechává jej nájemci k užívání, popis bytu, adresa, rozloha, počet místností, příslušenství, vybavení, částka nájemného, poplatky za služby, termín úhrady nájemného, doba trvání nájmu.