Jak se nenapálit od nepoctivé realitní kanceláře?

I když prodej realit přes realitní kancelář má mnoho výhod, musíte však počítat i s nějakou provizí pro realitní kancelář. Provize je obvykle v řádech několika málo procent z ceny nemovitosti a je účtována až po dokončení prodeje. Mnoho realitních kanceláří se také pustí do prodeje vaší nemovitosti až základě sepsání takzvané exkluzívní smlouvy, tedy smlouvy o výhradním zastoupení.  Exklusivní smlouva znamená že pouze daní realitní kancelář může prodávat danou nemovitost, ale nebojte se takové smlouvy. Realitní kancelář má velkou motivaci investovat do inzerce a propagace, protože se nemusí bát zmařené investice, pokud nemovitost prodá někdo jiný. Prodej přes více realitních kanceláří navíc může vzbudit nedůvěru k vám i vaší nemovitosti, jelikož se inzeruje pod různými cenami s různou kvalitou popisků a fotografii.


Exklusivní smlouva by však měla být časově omezená (například několik měsíců) a klient by měl mít možnost smlouvu v závažných případech vypovědět. Výše provize je věcí dohody mezi prodávajícím a realitní kanceláří obvykle cca okolo 5 procent.


Provize z ceny nemovitosti však nepředstavují hlavní kritérium hodnocení realitní kanceláře. Ono je dobré vědět, že dobře prodat nemovitost není vůbec snadné. Často jde o složitý a zdlouhavý proces. Pokud se do prodeje například pustí majitel sám, ušetří sice na provizi, ale třeba dosáhne daleko nižší prodejní ceny a budu prodávat mnohem déle než pokud by prodej svěřil zkušené a schopné realitní kanceláři. Navíc kolem prodeje mohou vzniknout různé další komplikace.


Na co máte obvykle za provizi nárok? Jde o veškeré služby spojené s prodejem nemovitosti počínaje prohlídkou nemovitosti a určení její aktuální tržní ceny až po zajištění podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru po podpisu kupní smlouvy. Klient by se i tak měl vždy ptát, jaké služby a v jakém rozsahu jsou v provizi zahrnuty. Měli by jste se i informovat na to jakým způsobem bude realitní kancelář Vaší nemovitost nabízet a zda je součástí provize i zajištění veškerého potřebného právního servisu, a to prostřednictvím notáře či advokáta. Některé RK zajišťují i úschovu peněz u advokáta nebo notáře nebo pomoc s vyřizováním úvěru. Při nízké provizi mohou některé služby mohou buď chybět, nebo být nedostatečné. Pokud realitní kancelář nabízí své služby za provizi výrazně nižší, než je obvyklé, musí i někde ušetřit. Obvykle na marketingu, či nepoužije na vše odborného právníka, na advokátní úschově atd. Každý totiž neví, co všechno ho při prodeji nemovitostí může potkat. A kvalitní realitní kancelář pomůže klientovi zbavit ho starostí s prodejem.


Jak nakupovat stavební pozemky?

Uvažujete o nákupu stavebního pozemku, pak kromě vhodné lokality a příjemného okolí je však třeba dát si pozor na dodržení dalších podmínek. Ujistěte se že prodávající je jediným majitelem oprávněným disponovat s nemovitostí a že na pozemku neváznou nějaké právní vady či věcná břemena; dále zda je pozemek opravdu úředně veden jako stavební, zda je možné ho napojit na inženýrské sítě a jak je to s zajištěním přístupové cesty na kupovaný pozemek. Informace o vlastníkovi a pozemku najdeme v listu vlastnictví vedeného v příslušném katastrálním úřadu. List vlastnictví je dobré kontrolovat po celou dobu převodu vlastnických práv. První informace o vyhlédnutém pozemku získáme na obecním úřadu, kde zjistíte zda lze na pozemku stavět, co lze stavět, jaká může být maximální zastavěná plocha, výška domu i tvar střechy. Na obecním, případně městském úřadu získáme i základní informace o možnosti napojení na inženýrské sítě. Když z katastrální mapy zjistíme, že pozemek není přístupný z obecní komunikace, ale pouze přes cizí pozemek, musíme si s majitelem vyjednat průjezdnost formou například věcného břemene jízdy a chůze k našemu budoucímu pozemku, případně tuto cestu odkoupit nebo se stát jejími spoluvlastníky. Zjistěte si též zda-li se plánuje nějaký velký investiční záměr v okolí, jako například výstavba satelitního komplexu, či průmyslové zóny, zjistěte si i plány výstavby budoucích obchvatů, dálnic a dalších projektů ve vaší lokalitě.